De 4C’s van een diamant

De 4C’s van een Diamant

Schitterend. Zeldzaam. Gekoesterd. Er bestaat geen edelsteen zoals een diamant. Elke diamant is uniek, toch delen alle diamanten bepaalde kenmerken welke het ons toelaten ze met elkaar te vergelijken en te evalueren. Deze kenmerken worden de 4C’s van de diamant genoemd.

De 4C’s(Color, Clarity, Cut and Carat weight) maken het voor ons mogelijk om de kenmerken van een diamant objectief met elkaar te vergelijken.


Geschiedenis van de 4C’s

Voor GIA met zijn 4C’s kwam, bestond er geen standaard systeem waarmee diamanten geëvalueerd konden worden.

 

Een diamant kleur werd vaak beschreven met letters zoals “A,B,C” of zelfs met nummers zoals “1,2,3”. Ook termen zoals “gem blue” of “blue white” voor kleur en “loupe clean” of “pique” om de zuiverheid te beschrijven werden gebruikt. Deze verschillende benamingen en het niet gestandaardiseerde systeem zorgde voor misinterpretaties. Het resultaat was een wildloop van evaluatie-rapporten met een gebrek aan consistentie en accuraatheid.

Wanneer GIA de D-to-Z Color-schaal samen met de Flawless-to-I3 Clarity schaal ontwikkelde, stelden ze een algemene taal vast om de diamanten te beschrijven. En even belangrijk legde het de objectieve, wetenschappelijke procedures vast over hoe een diamant moet geëvalueerd worden.

Het resultaat was een systeem dat iedereen kon verstaan en begrijpen, ongeacht zijn locatie of taal.


Color

Diamond color

De waarde van een diamant wordt bepaald door hoe dicht ze kleurloosheid benadert-hoe minder kleur, hoe hoger de waarde. GIA’s D-to-Z schaal begint bij D, welke kleurloos representeert, en gaat van hieruit verder naar Z(voor licht-gele of licht-bruine diamanten),waarbij elke stap een verhoging in kleuraanwezigheid betekent. Elke graad heeft een duidelijk omschreven kleurbereik. Diamanten krijgen een kleur-kwalificatie door ze te vergelijken met masterstones onder gecontroleerde kijkomstandigheden.

Veel onderscheidingen van diamant-kleuren zijn zo subtiel dat ze onzichtbaar zijn voor het ongetrainde oog. Hoe dan ook maken deze kleine verschillen een erg groot verschil in de kwaliteit van een diamant en zijn prijs.


Clarity

Diamond clarity

De zuiverheid van een diamant wordt bepaald door de afwezigheid van insluitsels en andere onvolkomenheden. De gradatie van de zuiverheid is gebaseerd op het aantal, de grote, het contrast en de positie van de insluitsels en onvolkomenheden welke gezien kunnen worden onder een loop met een factor van 10x.

The GIA clarity Scale bevat 11 gradaties, waarbij de meeste diamanten onder de VS(very slightly included) of de SI(slightly included) categorie vallen. Insluitsels en andere onvolkomenheden zijn het natuurlijke resultaat van het vormingsproces van de diamant wat diep in de aarde gebeurt onder extreme warmte en druk. Diamanten zonder “moedervlekken” zijn dan ook zeldzaam, en zeldzaamheid beïnvloed de waarde van een diamant.


Cut

Diamond cut

Het slijpsel van een diamant is de factor welke de diamant zijn gloed, schittering en glans geeft. Nauwkeurig vakmanschap is noodzakelijk om een diamant te slijpen zodanig de proporties, symmetrie en polish de schoonheid maximaliseren. De uitstraling van een diamant is afhankelijker van zijn slijpsel dan wat dan ook.

De kwaliteit van een slijpsel is cruciaal voor de waarde van een diamant. Van al de 4C’s, is het slijpsel de meest complexe en technisch het moeilijkst in te schatten. Voor het evaluatieproces van het slijpsel van de standaard round brilliant cut, neemt GIA 7 elementen mee in zijn overweging: helderheid, gloed, schittering, gewichtsverhouding, dikte van de gordel, symmetrie en polish. Op basis van deze elementen wordt het slijpsel gekwalificeerd van Excellent tot Poor.


Carat Weight

Diamond carat weight

Carat weight is het maatsysteem voor hoeveel een diamant weegt. Een metrische “carat” wordt gedefinieerd als 200 milligram. Wanneer alle andere elementen hetzelfde blijven stijgt een diamant met zijn gewicht, want grote diamanten zijn nu eenmaal zeldzamer en meer gegeerd. Hoe dan ook, 2 diamanten van een zelfde gewicht kunnen heel andere eigenschappen hebben(en andere prijzen) afhankelijk van de 3 andere factoren van de 4C’s: Color, Clarity en Cut