Behandelde diamant

Behandelde diamant

Een diamant die een menselijke tussenkomst onderging om tijdelijk of permanent haar uiterlijk te wijzigen. Worden hier niet onder begrepen: snijden, slijpen, reinigen en het zetten. Voorbeelden van wat hier wel onder begrepen wordt: “optische coatings, opvullen van breuken, onder druk verwarmen, bestralen, laserboring, behandeling onder hoge druk en hoge temperatuur (HPHT) of eender welk ander fysisch of chemisch proces.”